Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο
Εικόνα μαθήματος Electrocardiography from Basics to Clinical
Κατηγορία μαθήματος
Κείμενο περίληψης μαθήματος:
From excitable tissues, to cardiac potentials, to practical aspects of conducting and ...
Physiology
Εικόνα μαθήματος Endocrine Concepts
Κατηγορία μαθήματος
Κείμενο περίληψης μαθήματος:

Hypothalamus/Pituitary, Adrenal, Thyroid, Endocrine Pancreas, Calcium Regulation, Adrenal ...

Physiology