Μετάβαση στο κεντρικό περιεχόμενο

Pharmacology Resources

Εικόνα μαθήματος Antioquia Farmacologia Veterinaria
Κατηγορία μαθήματος
Κείμενο περίληψης μαθήματος:
Farmacologia Veterinaria en espanol - David Villar, DVM, MS, PhD, DABVT 
Pharmacology
Εικόνα μαθήματος Clinical Pharmacology
Κατηγορία μαθήματος
Κείμενο περίληψης μαθήματος:
Curated and developed content on relevant topics in  veterinary basic and clinical ...
Pharmacology
Εικόνα μαθήματος Anesthesia: Principles and Practice
Κατηγορία μαθήματος
Κείμενο περίληψης μαθήματος:
Concepts and practical aspects of anesthetic techniques
Pharmacology
Εικόνα μαθήματος ACVCP/ECVPT Review
Κατηγορία μαθήματος
Κείμενο περίληψης μαθήματος:
Repository of study materials for ACVCP/ECVPT resident program participants
Pharmacology
Εικόνα μαθήματος Veterinary Educators in Pharmacology SIG
Κατηγορία μαθήματος
Κείμενο περίληψης μαθήματος:

The community module for the Veterinary Educators of Pharmacology Special Interest Group

Pharmacology
Εικόνα μαθήματος Clinical Autonomics
Κατηγορία μαθήματος
Κείμενο περίληψης μαθήματος:
Pharmacology
Εικόνα μαθήματος Fluid Therapy Basics
Κατηγορία μαθήματος
Κείμενο περίληψης μαθήματος:
The basics of fluid therapy: Volume, Rate, Route, Solutes, Osmolarity, Tonicity, Basic Fluid...
Pharmacology
Εικόνα μαθήματος Vet School Bootcamp: Approach to Pharmacology
Κατηγορία μαθήματος
Κείμενο περίληψης μαθήματος:

Module introducing the topic of pharmacology using clinically relevant concepts and clinical...

Pharmacology
Εικόνα μαθήματος Antiparasitic Resistance
Κατηγορία μαθήματος
Κείμενο περίληψης μαθήματος:
Discussion of development of antiparasitic drug resistance, with an emphasis on food animal ...
Pharmacology